درس نهم در بیابان های تبعید

شعر پایداری فلسطین از نمونه درخشان شعر مقاومت در روزگار ماست آن چه می خوانیم ، سروده هایی از دو شاعر فلسطینی است .جبرا ابراهیم جبرا سراینده ی شعر ) در بیابان های تبعید ( در سال 1926 میلادی در ناصره دیده به جهان گشود تحصیلات مقدّماتی را در فلسطین و دوره های عالی را در دانشگاه كمبریج انگلستان و هاوارد آمریكا در رشته ی ادبیّات انگلیسی گذراند علاوه بر شاعری چند داستان كوتاه نیز از او به عربی و انگلیسی چاپ شده است .